Nekustamā īpašuma tirdzniecība

Nekustamā īpašuma tirdzniecība - jautājumi un diskusijas

Vai var pārdot īpašuma daļu, ja viens ir nokartojis zemes grāmatu bet pārējie neliekas ne zinis? (3)
Es vēlos iegādāties īpašumu,tajā ir māja kurai ir 3 īpašnieki.Viens īpašnieks ir nokārtojis zemesgrāmatu par visu māju,vīņs nomaksājis īpašuma nod. par savu daļu.pārējie īpašnieki neko nav darījuši,nav ...
Jā pārdodamās īpašuma daļas ZG ir noformēta un NĪN par gadu samaksāts, tad īpašumu var pārdot. Tikai pārējiem līdzīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo daļu. Viņiem jāpiedāvā pirkt īpašums uz tiem pašiem līguma noteikumiem un par to pašu cenu, ja tie atsakās, tad droši var reģisrtēt jaunais īpašnieks darījumu ZG. Atsavināt var tikai valsts ,vai ar tiesas lēmumu..
Rīkoties drīkst tikai ar SAVU dalītā īpašuma daļu ..Pārējiem dalītā īpašuma īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesibas uz pārdodamo daļu...Ja viņiem netiek piedāvāts var apstrīdēt darījumu..
Bet ja īpašums sastāv no divām vienādām daļām?
Manā gadījumā bija tā, lielu īpašumu saņēmām uz pusēm, es tur reāli 4 gadus pošīju, uzpasēju, remontēju utt, utt... Mums bija runa, ka viņš savu daļu pārdos, arī bija norunāta summa, bet viss izmainījās, kad šis palika paralizēts. Tātad pēc Basteta teiktā ir jānoprot tā, tātad viņa aizbildnis var tirgot īpašumu vienpersoniski, piedāvājot man atpirkt? Viņš savam tēvam solīja nepārdod, ar man to pašu. Man tas īpašums ir dārgs iekšēji, un zinu cik smagi pirms 140-160 gadiem to nācies iegūt, un visu pārējo vēsturi. Bet visā jau ir doma tāda, čalis guļošs-tur nav variantu, nu o.k. māte pārdos kaut pusi, vai ar es atpērku, bet ziniet kas trakākais notiks, viņa savu dēlu aizsūtīs uz aprūpes namu, kur čalis vnk-viņa ir tāds cilvēks, kas māti par kapeikām notirgos. Bet dēls bija normāls, žēl viņa, tai mātei ar teicu, tak pieskati viņu;´´ai, tas kopija tēvam-nav vērts". Starp citu tēvs nosala un nomira aiz vientulības. Tā bija viņu daļa. Šai valstī laikam taisnību neatrast.
··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Vai var pārdot īpašuma ... lasīt visu diskusiju (3 atbildes) –»
Pirkšanas-pārdošanas līgums (9)
Vai obligāti pie notāra ir jāapstiprina nekustamā īpašuma pirkšanas-pārdošanas līgums vai arī pietiek ar pārdevēja un pircēja parakstiem?
Dzirdēju ka apstiprināt var bāreņtiesa, esot stipri lētāk neka pie notāra. Pirkšanas pārdošanas līgumu var neapstiprināt, bet nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai gan ir jāraksta pie notāra. Pirkuma līgumu var neapstiprināt, bet notāram jāuzraksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai. Privātām personām notārs nav vajadzīgs. Notiprinājuma lugumu var uztaisīt zemesgramatā. Ligumam parakstu apliecināšana ir diezgan nevajadziga. Ja kkas šķērsām, tad paraksti būs mazākā problēma Nostiprinājuma lūgumu arī nevajag pie notāra taisīt! Notāru bija jāiesaista tikai gadījumā, ja kādu pilnvaro! ··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Pirkšanas-pārdošanas līgums lasīt visu diskusiju (9 atbildes) –»
Ķīla uztura vērtībā pie pārdošanas (1)
Gribu pārdot nek. īpašumu kuram ir nostiprināta ķīla uztura vērtībā. Šis nek. īp. ir atdalīts no īpašuma uz kura ķīla ir savlaik nostiprināta. Uztura ņēmējam dzīves vietas adrese paliek nemainīga īpašumā uz kura ...
Pārdot var tikai sev piederošu nekustamu īpašumu, ja runa iet par klasisko Uztura līgumu, tad nekustamais īpašums visticamāk joprojām ir uztura saņēmēja īpašums un par Jūsu tas taps tikai pēc uztura saņēmēja nāves, tad arī ar to varēsiet darīt, ko vien sirds vēlas. ··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Ķīla uztura vērtībā pie ... lasīt visu diskusiju (1 atbildes) –»
Īpašuma pārdošana ar nenomaksātu nekustamā īpašuma nodokli (7)
no kura laika var pārreģistrēt uz citu īpašnieku īpašumu , ja nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis??? šodien paliku bez balss skaidrojot to klientam, ka tas nav iespējams. jeb es ko nezinu?
VID nav nekāda sakara ar nekustamā īp.nodokli, to administrē pašvaldību ieņēmumu pārvalde. Lai mainītu īpašnieku zemesgrāmatās nedrīkst būt ne.īp. Nodokļu parāda un nodoklim jābūt nomaksātam par visu kalendāro gadu. nu lai tas cilvēks aiziet un pamēģina piereģistrēt, tad redzēs, kam taisnība Pāris gadus atpakaļ nevarēja. Varbūt kas mainījies... Ar tiesas lēmumu atņemtais īpašums, kuram ir nenomaksāts īpašuma nodoklis, jaunajam īpašniekam tiek bez parādiem, bet vecajam tas ir jānomaksā! Lai nomaksātu parādus ir domāta pirmā iemaksa....:) Nebūs pašbvaldības atteikuma no pirmpirkuma tiesībām. Un darījuma arī! :) ··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Īpašuma pārdošana ar ... lasīt visu diskusiju (7 atbildes) –»
Vai es varu pardod dzīvokli ar UK pasi? (3)
Nopirku dzivokli 10 gadus atpakal kad man bija LV pase. Biju Latvija tikai ciemos. Tagad man ir UK pase un velos pardod to dzivokli. Vai var but problemas ar zemes gramatu, vai ko citu?
Ja šī UK pase :) ir starptautiski atzīts personu apliecinošs dokuments , un arī latvijā tiek atzīts :) , un ja nav mainīts uzvārds, vārds , TAD Jā , vari pārdot. Bet ja UK pasē atšķiras uzvārda rakstība no latviskā uzvārda rakstības...tad var rasties sarežģījumi, jo zemes grāmatā būs viens uzvārds un dokumentā cits. Ir pieredzēti gadījumi. Vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus taču nemainīji? UK papildu LV vai tikai tāda (atņēma vai pati oficiāli atteicies no LV pilsonības)? Ja nekas ar LV nav ticis šo gadu gaitā darīts, tad formāli pase ir tikai papīrītis (jāiet jāizņem), jo visi dati (personas kods u.c.) joprojām spēkā. ··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Vai es varu pardod dzīvokli ar ... lasīt visu diskusiju (3 atbildes) –»
Kā pārdot ieķīlātu īpašumu? (1)
Vēlos pārdot ipasumu, bet ir ieķīlāts, kā man rīkoties?
Lai pārdotu ieķīlātu īpašumu, ir jāsaņem kreditora - ķīlas ņēmēja rakstiska priekrišana. Bez šādas piekrišanas Zemegrāmatu nodaļā īpašuma tiesību reģistrācija uz jaunā īpašuma ieguvēja vārda nebūs iespējama. Kopā ar ķīlas tiesību zemesgrāmatā tiek ierakstīts īpašuma atsavināšanas aizliegums. ··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Kā pārdot ieķīlātu ... lasīt visu diskusiju (1 atbildes) –»
Pirkšanas pārdošanas līguma punktu analīze (6)
Jautājums skan šādi, es pārdevu daļu no sava nekustamā īpašuma, ir pagājuši četri gadi, bet jaunais īpašnieks nav neko darījis, lai tiktu noformēti dokumenti. Visur, kur man ir vajadzīgi paraksti, vienmēr jājautā tai ...
...neredzot līgumu nevar neko precīzi ieteikt... Dod ziņu pircējam, lai sakārto dokumentus citādi netīšām vari pārdod to nek.īpašumu vēlreiz (parasti tas nostrādā) neredzot līguma tekstu, padomu dot nevar Hmm, kamēr nav jaunā līdzīpašnieka iegrāmatots ZG, tas joprojām ir tikai Tavs īpašums, īpaši attiecībās ar valsti (nodokļi utt.). Attiecīgi pircējs vēl nav legāls līdzīpašnieks un kāpēc Tev vajadzīgi viņa paraksti, no te izklāstītā nav saprotams.

Ja tie 6 ha nav tikuši legāli nodalīti no kopīpašuma (vairāki iespējamie varianti), stāsts joprojām ir par visu īpašumu.
Saskaņā ar Civillikuma 994.pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Tāpat minētais pants noteic, ka līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā nekustamā īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību – viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu, un viņam jāatzīst par spēkā esošu visu uz šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas darbību, kura zemesgrāmatā ierakstīta kā nekustamā īpašuma īpašnieks.

Par īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā jāvienojas civiltieiskā kārtībā. Tomēr ir gadījumi, kad pircējs vieglprātīgi vai ļaunprātīgi, vai kādu citu motīvu vadīts neieraksta īpašumu zemesgrāmatā. Juristi par šo problēmu diskutē, atzīstot, ka pārdevējs nevar piespiedu kārtā aizvest pircēju uz zemesgrāmatu. Viens no ieteikumiem ir nosūtīt pircējam ierakstītā vēstulē lūgumu aiziet uz zemesgrāmatu un koroborēt (nostiprināt) īpašuma tiesības saskaņā ar noslēgto pirkuma līgumu.

2014.gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 "Noteikumu par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 16.1punkts, kurš nosaka paaugstinātu maksājumu par novēlotu īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā. Proti, valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā tagad nosaka, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, vai tādas atzīmes dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu, pagājuši vairāk nekā seši mēneši.

Personas pienākums savlaicīgi nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā izriet no:
1) Civillikuma 1.panta, kas noteic, ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības;
2) Civillikuma 993.panta otrās daļas, kas noteic, ka zemesgrāmatās jāieraksta ne vien katrs nekustama īpašuma atsavinājums, bet arī vispār katra tā īpašnieka maiņa;
3) Civillikuma 1477.panta pirmās daļas, ka
3) Civillikuma 1477.panta pirmās daļas, kas noteic, ka korroborācija nepieciešama tajos gadījumos, kad ar darījumu iegūst lietu tiesības uz nekustamo īpašumu.

Apstāklis, ka likumdevējs nav noteicis termiņu, kādā personai nostiprināmas tiesības zemesgrāmatā, nenozīmē pretējo, bet liecina par to, ka minētās darbības veicamas pēc iespējas ātrāk vai tiklīdz tas iespējams. Savlaicīga īpašuma tiesību nenostiprināšana zemesgrāmatā nav personai ar likumu piešķirto tiesību neizmantošana, bet gan vērtējama kā izvairīšanās no ar likumu uzlikta pienākuma izpildīšanas un valsts budžetam piekritīgo maksājumu savlaicīgas apmaksāšanas. Vienlaikus tiks nodrošināta zemesgrāmatas ieraksta un publiskās ticamības principa ievērošana.

Kā secīgi rīkoties, jākonsultējas ar juristiem, jo katrā situācijā ir atšķirīgi apstākļi (piemēram, par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem u.c.)
··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Pirkšanas pārdošanas līguma ... lasīt visu diskusiju (6 atbildes) –»
Dzīvokļa iegade ar zemes domājamam daļām. (4)
īpašniekam ir īpasumā dzīvoklis daudzdzīvokļu majā ar zemes domajamām daļām, vai pastāv tada iespēja, ka īpašnieks pārdod tikai dzīvokli, bet zemes domājamās daļas patur savā īpašumā, pieprasot nomas maksu jaunajam ...
Viss ipasums ir kopa,un atseviski pardot dzivokli no zemes nevar.Vismaz kad pati pirku ,zemesgramata nemaz atseviski nevareja neko nostiprinat. Situācijas mēdz būt dažādas. Ja zemesgrāmatā ir ierakstīts dzīvoklis kopā ar dom. daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, tad atsevišķi zemi pārdot/nodalīt nevar un nostiprinājuma lūgumā jāraksta uzreiz visi zemesgrāmtā minētie dati.
Reti, bet ir bijuši precidenti, kad uz dzīvokli un zemi ir atsevišķas zemesgrāmatas. Par zemes statusu var interesēties privatizācijas aģentūrā. Ja uz dzīvokli un zemi ir atsevišķas zemesgrāmatas, tad visvienkāršāk pirkuma līgumā minēt abus īpašumus kopā, taču nostiprinājuma lūgumi būs divi, līdz ar to palielināsies pircēja notariālie izdevumi.
Dzīvoklis tak nepaliks,starp zemi un debesīm:)....domāju,ka noteikti kopā ar zemi! Kad pirku īpašumu laukos,zeme ir ierēķinata arī zem mājas un nodoklis jāmaksā. Vispār jau ar tādām tiesībām ir liela daļa daudzzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki. Dzīvoklis pieder īpašniekam, domājamā daļa no zemes ir Rīgas domes īpašumā, par kuru ir nomas līgums uz 99 gadiem.
Un kāpēc lai ar privātas zemes īpašnieku būtu citādi ?
··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Dzīvokļa iegade ar zemes ... lasīt visu diskusiju (4 atbildes) –»
Pārdodu 1-istabas dzīv.un vietā pērku 3-istabu dzīv. (5)
Man ir privatizēts vienistabas dzīvoklis,gribu to pārdot un vietā nopirkt lielāku 3istabu dzīv. 1-istabu dzīv ir pierakstīti divi mani pilngadīgie bērni un viens nepilngadīgs mazbērns. Ir gan pircējs kā arī ir zināms ko ...
1.Uz kā vārda privatizēts, Zemesgrāmatā ierakstīt, tiem arī tiesības pārdot ar pārējo piekrišanu. Pieraksta nav, ir tikai deklarēšanās un tā nedod tiesības uz dzīvokli.
2.Pērc ar notāra palīdzību, par naudas atdošanu noteikti jārunā ar pārdevēju, ja viņš piekrīt uz nomaksu. Ja nē, tad kredītus LV pakaļ met.
Nupat jau vairs nemet tos kredītus.Bet summa nav pārāk liela.Par tēmu- kwintai taisnība. var savākt tos daudzos kredītus, viva, SMS un kādi vēl tur ir, kurus visu laiku reklamē pa TV, rādio, sūta uz e-pastiem biezā slānī. kredītus gan neviens pakaļ nemet! Tos divsimtsēriku naudas pirkumus nevar par kredītiem uzskatīt!
Bankas ar mieru kreditēt tikai likvīdus nekustamos īpašumus.
Tieši mans šīsvasaras gadijums - pārdot var īpašnieks, vai arī pilnvarotā persona. Ja nav visa vajadzīgā nauda, starpību notārs ieraksta pirkšanas - pārdošanas līgumā, un arī termiņu, kurā nauda jāsamaksā. Kamēr neuzrādīsi čekus par samaksāto naudu, nevarēsi izņemt zemesgrāmatu.. Bet ja naudu nesamaksāsi noteiktajā laikā, vari zaudēt visu iemaksāto un dzīvoklis paliks bijušajam īpašniekam.. ··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Pārdodu 1-istabas dzīv.un ... lasīt visu diskusiju (5 atbildes) –»
Nopirkt dzīvokli izsolē. (14)
Vai kādam ar šo ir pieredze? Varbūt varat ieteikt kādu zinošu cilvēku. Visvairāk baida tas, ka var nopirkt ar īrniekiem un ka ir nezināms vai komunālie parādi nav tūkstošos mērāmi. Vai tiešām ir tā, ka man izsolē ...
Kur mūsu gudrie juristi palikuši. Gan jau likumā ir kas teikts. Bet no otras puses, es izsolē nepirktu, tas noteikti kādam atņemts, nolādēts, nebūs tur laimes. Saka gan info , man visur pateica kas ir kas . Teicu ka vēlos pirkt, vēlos noskaidrot vai nav parādu , pastāstija ... Par komunālajiem parādiem vajadzētu varēt noskaidrot (iesaku obligāti to izdarīt pirms ieguldi naudu) pie apsaimniekotāja, latvenergo, gāzē un t.t. Pašvaldībā noskaidro, kas ir deklarējies dzīvoklī, un pirms darījuma veikšanas, pieprasi īpašniekam notariālu apstiprinājumu, ka dzīvoklis nav ar apgrūtinājumiem, tai skaitā īrniekiem, vai nomniekiem. Prasi tiesu izpildītājam info, ja saka, ka viņam nav, prasi, kur var noskaidrot. Principā par citu parādien neesi atbildīgs, tiesa LG mēdza cilvēkus piespiest samaksāt svešus parādus, bet šķiet ka šo praksi viņiem aizliedza turpināt. Par īrniekiem laikam ir smagāks stāsts. ··· Nekustamā īpašuma tirdzniecība: Nopirkt dzīvokli izsolē. lasīt visu diskusiju (14 atbildes) –»
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu